KVIZ

Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih

Brejc, M., M. Zavašnik Arčnik, A. Koren, C. Razdevšek Pučko, S. Gradišnik in A. Širec. 2014. Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

Nekaj mnenj o protokolu

Uporabno za predsednika komisije za kakovost.” B. C.
Veseli me, da ste pripravili protokol, saj bo tako samoevalvacija po šolah bolj poenotena.” S. J.
Protokol smo že pregledali in ugotovili, da je zelo priročen tudi za tiste, ki se uvajanja izboljšav lotevajo šele zdaj!” S. D.
Uf, to pa je super darilo za nas.” N. D.


Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si