KVIZ

Zunanja evalvacija

Zunanjo evalvacijo opredeljujemo kot podporo in spodbudo za izboljševanje samoevalvacije v šolah in vrtcih. Izvajajo jo ravnatelji in strokovni delavci vrtcev in šol, ki uspešno zaključijo program Usposabljanja za zunanjo evalvacijo v projektu uKVIZ.

Na evalviranih šolah in vrtcih zunanji evalvatorji ob prvem obisku pregledajo in ovrednotijo:

 • vpetost uvajanja izboljšav in samoevalvacije v delovanje šole in vrtca (pregled dokumentacije),
 • proces uvajanja izboljšav in samoevalvacije,
 • rezultate uvajanja izboljšav in samoevalvacije.

Ob izvedbi ponovnih zunanjih evalvacij evalvatorji poleg uvajanja izboljšav pregledajo in ovrednotijo še:

 • profesionalni razvoj strokovnih delavcev in ravnatelja/-ice
 • vodenje v šoli, vrtcu.

V projektu KVIZ  je bilo izvedenih 96 zunanjih evalvacij.

Izvedba zunanjih evalvacij

november in december 2010 11 vrtcev in šol v projektu KVIZ – poskusna izvedba
marec in april 2012 7 vrtcev in šol v projektu uKVIZ in 2 šoli izven projektov KVIZ ali uKVIZ
november in december 2012 10 vrtcev in šol – (javni razpis) – izven projektov KVIZ ali uKVIZ
marec in april 2013 29 vrtcev in šol v projektu KVIZ
januar 2014 7 vrtcev in šol – ponovna izvedba ZE
24 vrtcev in šol (javni razpis) – prva izvedba ZE
september 2014 8 vrtcev in šol (javni razpis) – prva izvedba ZE

Poročila o izvedbi zunanjih evalvacij:

 • Brejc, M., L. Avguštin. 2014. Poročilo o izvedbi zunajih evalvacij: septemer 2014. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF
 • Brejc, M., L. Avguštin in A. Savarin. 2014. Poročilo o izvedbi zunajih evalvacij: januar 2014. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF
 • Gradišnik, S., L. Avguštin, M. Brejc in A. Savarin. 2013. Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij: izvedba zunanjih evalvacij na poskusnih zavodih 2. cikla projekta KVIZ (marec 2013). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Brejc, M., S. Gradišnik, L. Goljat Prelogar in A. Savarin. 2013. Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij: izvedba zunanjih evalvacij na zavodih, prijavljenih na javni razpis za zunanje evalvacije (november 2012). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Brejc M. in V. Poličnik. 2012. Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij (marec 2012). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Koren, A., in M. Brejc. 2011. Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ): poročilo o prvem ciklu projekta. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

Priročnik za izvedbo zunanjih evalvacij:

 • Brejc, M. 2013. Zunanje evalvacije: priročnik za zunanje evalvatorje in evalvirane zavode. 2. dopolnjena izdaja. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF FlipBook

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si