KVIZ

V septembru 2014 je potekala izvedba zunanjih evalvacij v projektu Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij.

Zunanje evalvacije so bile izpeljane na 8 zavodih. Pri izvedbi je sodelovalo 16 zunanjih evalvatorjev. Na vseh zavodih je bilo ovrednoteno področje kakovosti uvajanja izboljšav in samoevalvacije.

Uvajanje izboljšav in samoevalvacije v evalviranih zavodih je po kriterijih zunanje evalvacije ustrezno. Ocene predstavnikov zavodov in zunanjih evalvatorjev kažejo na v povprečju dobro izvedbo zunanjih evalvacij. Zavodi in zunanji evalvatorji zasnovo zunanje evalvacije ocenjujejo kot ustrezno. Kljub vsemu se kažejo še določena področja izboljšav in nadaljnjega razvoja.

Poročilo september 2014

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si