KVIZ

Izvedba zunanjih evalvacij – marec 2013

V marcu 2013 je potekala izvedba zunanjih evalvacij na poskusnih zavodih drugega cikla projekta Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij. Zunanje evalvacije so bile izpeljane na 29 zavodih, izvajalo jih je 69 zunanjih evalvatorjev, sodelovalo je tudi 23 opazovalcev.

Uvajanje izboljšav in samoevalvacije v evalviranih zavodih je po kriterijih zunanje evalvacije ustrezno oziroma odlično. Ocene predstavnikov zavodov, zunanjih evalvatorjev in opazovalcev kažejo na v povprečju dobro izvedbo zunanjih evalvacij. Zavodi in zunanji evalvatorji zasnovo zunanje evalvacije ocenjujejo kot ustrezno. Kljub vsemu se kažejo še določena področja izboljšav in nadaljnjega razvoja, kot npr.:

  • opredeliti vsebine, trajanje in organizacijo dodatnih usposabljanj zunanjih evalvatorjev, ki so pred tem že zaključili osnovno usposabljanje;
  • opredeliti ponovne obiske zunanjih evalvatorjev;
  • v nadaljevanju preizkusiti tudi druge načine vključitev zavodov v zunanjo evalvacijo.

 

Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij 2013   PDF | FlipBook

 


 

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si