KVIZ

Izvedba poskusnih zunanjih evalvacij 2010

Prve zunanje evalvacije v projektu KVIZ so bile izvedene jeseni 2010, in sicer na 11 šolah in vrtcih, ki so bile vključene v 1. cikel usposabljanja za samoevalvacijo. Vrtca in šole so se za zunanjo evalvacijo odločili prostovoljno.

Zunanje evalvacije so izvedli t. i. timi za zunanjo evalvacijo, ki so jih sestavljali ravnatelji in drugi strokovni delavci, ki so pred tem opravili sedem dnevno usposabljanje za zunanjo evalvacijo.

Cilji poskusnih zunanjih evalvacij so bili:

  • ovrednotiti proces samoevalvacije ter skrb za kakovost v izbranih vrtcih in šolah,
  • izpostaviti močna in šibka področja samoevalvacije v vrtcih in šolah in
  • dati priporočila za izvajanje izboljšav in samoevalvacije v prihodnje.

Več o poskusnih zunanjih evalvacijah najdete v Poročilu o prvem ciklu projekta  PDF | FlipBook

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si