KVIZ

Izvedba zunanjih evalvacij – november 2012

Septembra 2012 je bil objavljen prvi javni razpis za izvedbo zunanjih evalvacij v projektu KVIZ. Javni razpis je bil objavljen na spletni strani Šole za ravnatelje, obvestilo o javnem razpisu je bilo po elektronski pošti poslano vsem ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Na razpis se je prijavilo deset (10) zavodov, od tega dva vrtca, štiri osnovne in štiri srednje šole. En zavod je bil pred tem vključen v Usposabljanje za samoevalvacijo v projektu uKVIZ (uKVIZ, prvi cikel, 2009–2011), devet zavodov se omenjenega usposabljanja ni udeležilo.

Zunanje evalvacije je izvajalo dvajset (20) ravnateljev in drugih strokovnih delavcev osnovnega in srednjega šolstva.

Izvedba zunanjih evalvacij (november 2012) je bila spremljana in evalvirana z namenom:

  • ovrednotenja razvoja zasnove zunanjih evalvacij,
  • priprave vsebinske analize kakovosti procesov uvajanja izboljšav in samoevalvacije v šolah in
  • priprave priporočil za izboljšanje zunanjih evalvacij pred uvedbo nacionalnega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Podatki o zunanjih evalvacijah so bili pridobljeni z analizo poročil o zunanjih evalvacijah novembra 2012, analizo elektronskih zapisnikov zunanjih evalvatorjev in evalvacijskim vprašalnikom za ravnatelje evalviranih zavodov.

Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij (november 2012) PDF | FlipBook

 

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si