KVIZ

Konzorcijski partnerji v projektu KVIZ

Šola za ravnatelje  (nosilka projekta)
Zavod RS za šolstvo
Center RS za poklicno izobraževanje
Državni izpitni center

Povezava na spletno stran Organa upravljanja

http://www.svlr.gov.si/

 

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si