KVIZ

Zaključna konferenca projekta je bila v ponedeljek, 20. oktobra 2014 v prostorih Šole za ravnatelje.
Udeležilo se je je 170 ravnateljev in strokovnih delavcev vrtcev, osnovnega, srednjega in višjega šolstva, predstavnikov javnih zavodov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Program

Program

Gradiva

dr. Mateja Brejc, Šola za ravnatelje Krepitev zmožnosti za samoevalvacijo in rezultati projekta
dr. Andrej Koren, Šola za ravnatelje O kakovosti z vidika vodenja šol in vrtcev

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si