KVIZ

Enodnevne delavnice

Poleg sedemdnevnega Usposabljanja za samoevalvacijo v projektu KVIZ iščemo še druge možnosti za podporo šolam in vrtcem. Ena od oblik podpore so tudi enodnevne delavnice po končanem usposabljanju za samoevalvacijo. Te so priložnost za izmenjavo izkušenj pri izvedbi samoevalvacije in predstavitev tem s področij, kjer smo ugotovili, da imajo največ težav z izvedbo (npr. uporaba podatkov, motiviranje strokovnih delavcev idr.).

V okviru projektnih aktivnosti za šole in vrtce, ki so zaključili usposabljanje za samoevalvacijo izvajamo še naslednje delavnice:

  • Uporaba podatkov v procesu izboljšav in samoevalvacije – izvedeno junija 2011
  • Motiviranje strokovnih delavcev – izvedeno junija 2012, novembra 2012, januarja 2013, oktobra 2013
  • Vodenje za kakovost (delavnica za ravnatelje) – izvedeno decembra 2012
  • Samoevalvacija kot orodje izboljšav v VIZ – izvedeno aprila (1. del) in junija (2. del) 2013 in 2014

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si