KVIZ

Priporočila za pripravo samoevalvacijskega poročila

S tem, ko je bila v zakonodaji opredeljena odgovornost ravnateljev, da pripravljajo letna poročila o samoevalvaciji, se je pokazala tudi potreba po podpri ravnateljem pri izpolnitvi te zahteve. Kot je zapisano v 20. a členu ZOFVI (Ur. l. RS št. 16/07 in 36/08), ima pristojnost določanja meril in postopkov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Od šolskega leta 2008/09, v obdobju, ko merila še niso sprejeta v dogovoru z ministrstvom pripravljamo priporočila za pripravo samoevalvacijskega poročila, ki so dostopna na spletnih straneh projektov KVIZ in uKVIZ. Poleg strukture samoevalvacijskega poročila so v priporočilih opredeljeni tudi koraki priprave poročila.

Priporočila za pripravo samoevalvacijskega poročila 2012/13

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si