KVIZ

Usposabljanje za samoevalvacijo

Na osnovi več kot 10-letnih izkušenj z mrežami učečih se šol izvajamo usposabljanje strokovnih delavcev na šolah preko t. i. timov za samoevalvacijo, v katerih so ravnatelji in še dva ali trije drugi strokovni delavci. Time usposabljamo tako za načrtovanje izboljšav in vodenje procesa samoevalvacije kot za izvedbo delavnic z učiteljskimi in vzgojiteljskimi zbori.

Vsak od sedmih dni usposabljanja obsega:

  • delavnico, ki jo za člane timov za samoevalvacijo vodi Šola za ravnatelje, za učiteljske in vzgojiteljske zbore pa timi za samoevalvacijo
  • vmesne aktivnosti v šolah in vrtcih, ki vključujejo:
    • strokovne razprave v učiteljskih zborih, aktivih oziroma skupinah (npr. po starostnih obdobjih, triletjih ipd.)
    • individualne vmesne aktivnosti, ki potekajo na ravni posameznih udeležencev

3. cikel usposabljanja (2013-2014)

V 3. ciklu bo v šest dnevno usposabljanje vključenih 60 vrtcev in šol.
Uvodno srečanje za ravnatelje, vključenih vrtcev in šol, je bilo izvedeno decembra 2012.

Delavnica Tema Datum
1. delavnica Določanje prioritet in ciljev izboljšav marec 2013
2. delavnica Načrtovanje izboljšav in samoevalvacije april 2013
3. delavnica Spremljanje izboljšav, vloga vodenja in deležniki v samoevalvaciji september 2013
4. delavnica Spremljanje izboljšav in vloga podatkov januar 2014
5. delavnica Poročanje in samoevalvacijsko poročilo april 2014
6. delavnica Samoevalvacija na ravni šole, vrtca september 2014

2. cikel usposabljanja (2011-2013)

V 2. cikel usposabljanja za samoevalvacijo je vključenih 29 vrtcev in šol.

Delavnica Tema Datum
1. delavnica Določanje prioritet in ciljev izboljšav februar 2011
2. delavnica Načrtovanje izboljšav in samoevalvacije april 2011
3. delavnica Spremljanje izboljšav oktober 2011
4. delavnica Vloga vodenja in deležniki v samoevalvaciji december 2011
5. delavnica Analiza in refleksija kot temelj samoevalvacije marec 2012
6. delavnica Poročanje in dolgoročnejše načrtovanje izboljšav in samoevalvacije september 2012
7. delavnica Zunanja evalvacija januar 2013

1. cikel usposabljanja (2009-2011)

V 1. cikel usposabljanja za samoevalvacijo je bilo vključenih 11 vrtcev in šol.

Več o izvedbi 1. cikla usposabljanja lahko najdete v Poročilu o prvem ciklu projekta (2009-2011)  PDF | FlipBook

 

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si